Jak przyspieszyć rejestrację VAT?

Jak przyspieszyć rejestrację VAT?

Poszukując informacji o zakładaniu działalności gospodarczej oraz rejestrze VAT, na pewno dowiedziałaś się, że obecnie na wpis do ewidencji VATowców czeka się nawet trzy miesiące. W tym miejscu chcę Cię …